fredag 19. mars 2010

Liten rapport fra Bibliotekmøte

Det 72. norske bibliotekmøte pågår nå på Hamar,
og bibliotekfolk fra hele Norge er samlet på Scandic.
Onsdag 17. mars åpnet H.K.H. Kronprins Haakon bibliotekemøte offisiellt,
og kulturminister Anniken Huitfeldt holdt innledningstalen.
Bibliotekmøte blir arrangert av Norsk Bibliotekforening og Bibsys.
Programmet for Bibliotekmøtet er omfattende og spennende, og
med en mengde varierte parallelle seminarer fikk vi mye å velge på.
Leseåret 2010 sto i fokus.
Andre temaer som ble tatt opp var teknologiske trender, ebøker,
bibliotekenes rolle i framtiden, Leser søker bok-prosjektet, spill i biblioteket og formidling.
---------------------
Det som slo meg mens jeg var på bibliotekmøte, var hvor varierte seminarene var, og at det stemmer godt overens med hvordan vi har det i vår bibliotekhverdag. Vi må følge med og legge tilrette for bibliotekets framtid, samtidig som de gamle grunnverdiene for biblioteket fortsatt er viktige. Biblioteket er forsatt opptatt av å formidle, av å gjøre biblioteksamlingen tilgjengelig både fysisk og på nett, av å bevare biblioteket som møteplass og at biblioteket skal være en demokratisk faktor i lokalsamfunnet. Samtidig vil det komme nye elementer inn i biblioteket, som spill, ebøker og sosiale medier. Spennende er det i alle fall!
Hilde S., mars 2010

Ingen kommentarer: