onsdag 28. april 2010

Kulturtidsskrifter

Norsk kulturråd gir støtte til en rekke kulturtidsskrifter, som du da vil finne på biblioteket. Vi låner ikke ut det nyeste nummeret av tidsskrifter, men de eldre numrene kan du låne med deg hjem. Lånetid er fire uker.

Årets nye er:

Minerva
- et tidsskrift om politikk, samfunn og kultur som kommer ut 4 ganger i året.
Tema i første nummer dette året er globalisering.

Q-barnekultur
- et tidsskrift om kultur for barn som gis ut 4 ganger i året.
Her kan du lese om filmer, kunst og andre kulturelle opplevelser for barn.

Strek
- et tidsskrift som tar for seg tro og religion som kommer ut 5 ganger i året.
"Strek er et uavhengig og tverrkirkelig magasin som ønsker å fordype seg i hva det vil si å følge Jesus Kristus på 2000-tallet." (Strek, nr. 1 / 2010)

Personae
- et tidsskrift om klær, kropp og kultur som gis ut 4 ganger pr. år.

Disse tidsskriftene vil du finne på lesesalen til neste nummer kommer.

Vi har også en mengde andre tidsskrifter og blader på biblioteket, altså noe for enhver!

Ingen kommentarer: