tirsdag 28. september 2010

Arbeid og psykisk helse


I forbindelse med markeringen av
Verdensdagen psykisk helse har biblioteket
en utstilling i uke 39, 40 og 41.
Utstillingen finner du ute i gangen inn til biblioteket.
Her finner du bøker og filmer til utlån, og diverse brosjyrer som du kan ta med deg.

Tema for 2010: "Arbeid og psykisk helse"
Arbeid kan bidra til god psykisk helse. At du har en jobb å gå til, hjelper både på økonomisk og på selvtilliten. Et godt arbeidsmiljø der hvor du jobber, vil også gjøre godt for psyken. Man er tross alt mye av sin hverdag på jobben sin. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. Les mer om dette på Mental helses nettsider.

Ingen kommentarer: