fredag 11. mai 2012

Fredagstipset 11.05.2012

Kjell Askildsen: Et stort øde landskap. Oktober forlag 1991.
I denne novellesamlingen som består av sju noveller tar Kjell Askildsen for seg menneskelige relasjoner, og avstanden dem i mellom på en glimrende måte. Avstanden kan sees på som en nødvendighet for å oppretholde relasjonene mellom menneskene.De fleste novellene fortelles i førsteperson, altså jeg-person. Fraværet av kommunikasjon er et gjennomgående tema i novellene. Dette skildrer Askildsen på en mesterlig måte.


I denne boka som vant Kritikerprisen for beste voksenbok i 1991, i tillegg til å bli nominert til Nordisk Råds Litteraturpris samme år, fortsetter Askildsen å dyrke sin eminente økonomiske og ordknappe stil som nesten umulig lar seg kopiere. Askildsen utelater i sitt novelleforfatterskap nesten konsekvent beskrivelse av personenes utseende og miljøet rundt dem. Det gjelder også stort sett i denne samlingen.

For å summere: En veldig god bok med så godt som ingenting i teksten som føles overflødig. Hvert ord er en nødvendighet. Denne samlingen viser også Askildsens store psykologiske innsikt. Denne boka er  virkelig en stor leseropplevelse av de sjeldne.

Litt annet om Askildsens forfatterskap.
Kjell Askildsen har gitt ut 11 bøker. Seks novellesamlinger og fem romaner, pluss to bøker med utvalg av hans noveller, i tillegg til  "Samlede noveller" med alle hans publiserte noveller samlet i ett bind. Askildsen er av mange ansett å være vårt lands fremste novellekunstner, og i 2006 kåret Dagbladet boka "Thomas F`s siste nedtegnelser til Almenheten" (1983) til den beste norske skjønnlitterære boka utgitt de siste 25 år.

RonnyIngen kommentarer: