tirsdag 16. oktober 2012

"Incarceron" - ungdomsbok


"Incarceron. Fengselet"
av Catherine Fisher
Schibsted, 2012

Incarceron er et fengsel, en avstengt verden hvor ingen kommer ut og ingen kommer inn. Fengselet er som en levende organisme som skaper liv og tar liv, og som holder på alt den har skapt.
Finn lever inni fengselet, og sammen med sin edsbror Keiro stjeler de for å overleve. Finn husker bare 3 år tilbake i tid. Finn har syner, han føler at han har vært Utenfor, men han husker ikke. Han vil rømme fra fengslet, han er helt sikker på at det er en vei ut. Han har funnet en nøkkel, som han er sikker på kan åpne opp porten til Utenfor. Men hvor er utgangen?
Claudia er datteren til direktøren for Incarceron. Hun skal gifte seg med prinsen Casper, men hun vil ikke dette. Claudia kommer over en tilsvarende nøkkel som Finn har, nøkkelen til Incarceron. Med nøkkelen får hun kontakt med Finn. Hun vil redde han ut, og kanskje redde seg selv?
Klarer Finn og Claudia å hjelpe hverandre?

Forfatteren har skapt en annerledes verden, egentlig to parallelle verdener. 
Følg Claudia og Finn i deres desperate kamp for frihet.

- Hilde -

Ingen kommentarer: