fredag 8. mai 2015

FREDAGSTIPS 8.MAI 2015

FREDAGSTIPS PÅ FRIGJØRINGSDAGEN
RALPH GIORDANO: LEAS SØNNER, 1985
En stor og mektig roman om familien Bertini i Hamburg. Vi følger Alf og Lea og deres 3 sønner fra 1920-årene og fram til krigens slutt i 1945. Lea er jøde, hun er familiens fundament og samtidig den mest utsatte. Hitlers maktovertagelse, raselover, krigsutbrudd, Gestapo, deportasjonsordre - alt dette gjør at familien lever i konstant alarmberedskap. De er helt avhengig av hverandre for å overleve, men Alf er en ustabil, voldelig og vanskelig mann. Hans selvbilde og virkelighetsoppfatning er hinsides all fornuft.Hvordan skal denne familien klare å stå i mot både det ytre presset og den indre fienden som faren etterhvert blir? Disse personene griper tak i deg og slipper deg ikke!

IDA JACKSON: MORFAR, HITLER OG JEG, 2014
Ida finner ut at morfar var nasjonalsosialist og frontkjemper da hun googler sitt eget navn.Moren har fortalt at morfaren havnet på feil side under krigen, men morfar Per Pedersen Tjøstland var medlem av Germanske SS Norge og redaktør for bladet Germaneren. Han var en overbevist nasjonalsosialist, frontkjemper og krigsforbryter, og som redaktør også en del av tyskernes propagandaapparat. Ida prøver å finne svar, hun vil vite alt og samtidig også avskrive alt som løgn.
Hennes bilde av en elsket morfar og en SSmann stemmer ikke overens. Ida må se familien sin og seg selv i et helt nytt lys, samtidig som hun må finne seg til rette som SS-etterkommer. Sterke saker!
 
 
JON HUSTAD: UNG GIGANT, WINSTON CHURCHILL OG OPPTAKTEN TIL FØRSTE VERDENSKRIG, 2014
Winston Churchill var født inn i aristokratiet og tiden var preget av Englands storhet; verdens ledende stat. Hans mor skal etter sigende ha hatt over 100 elskere og hans far døde av syfilis. Han hadde en ensom, ulykkelig barndom og fikk sin utdannelse på kostskole og militærakademiet Sandhurst.
Han gikk inn i politikken i 1900 og satt i parlamentet i nesten 60 år. Mange mener at Churchill er det mest berømte, beundrede og elskede mennesket i det 20.århundre. Han er viden kjent for sine taler, men i følge bokas forfatter var han ikke et naturtalent. Grundige forberedelser og hardt arbeid var resepten: " Churchill har brukt et helt liv på å forberede spontane taler"
Et av mange berømte sitater:" Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye"
 
 
TORA
 

Ingen kommentarer: