lørdag 18. mars 2017

Fredagstipset 17. mars 2017

Denne fredagen hadde vi besøk av Solveig Glesaaen, leder i
Sør-Østerdal slektshistorielag.
Hun snakket om kildene bak artikkelen om Karoline Kristiansdatter Lindstads "uægte" barn.
Artikkelen er publisert i slektshistorielagets eget medlemsblad Tjukke Slekta 1/2008, samt en avkortet verson i Elverum Historielags årbok Alfarheim nr 29, 2016.
 (Disse finnes på biblioteket, og kan lånes her.)

Ingen kommentarer: