onsdag 16. juni 2010

Brukerundersøkelsen 2009

På slutten av 2009 hadde biblioteket en brukerundersøkelse.

Resultatene av brukerundersøkelsen har vært behandlet av kommunestyret før vi kunne presentere den for våre brukere.

Vi takker alle dere som deltok på undersøkelsen.

Vi vil her legge ut deler av brukerundersøkelsen, men jobber nå med å få undersøkelsen i sin helhet ut på kommunens nettsider.Resultater fra brukerundersøkelsen:
370 brukere svarte på undersøkelsen (sendt til brukere med registrert epost-adresse), derav var 63,8 % kvinner og 36,2 % menn.

Hvor ofte bruker du biblioteket?
1 - daglig, 2 - en gang i uka, 3 - 2-3 ganger i uka, 4 - 1 gang i mnd og 5 - sjeldnereHvilke av bibliotekets tilleggstjenester benytter du deg av?
1 - deltakelse på arrangementer, 2 - bruk av bibliotekets pc'er, 3 - bibliotekets nettside, 4 - bibliotekets blogg og 5 - søk i bibliotekkatalogen


De neste spørsmålene har disse svaralternativene:
1 - meget dårlig
2 - dårlig
3 - nokså dårlig
4 - nokså bra
5 - bra
6 - meget bra
7 - vet ikke


I hvor stor grad er du fornøyd med servicen du får på biblioteket?

Hvor fornøyd er du med muligheten for veiledning og hjelp på biblioteket?


Hvor fornøyd er du med informasjonen om hvilke tjenester som biblioteket kan tilby?

Hvor fornøyd er du med bibliotekets lokaler?

Hvor fornøyd er du med bibliotekets hjemmeside?


Hvor fornøyd er du med søk i bibliotekkatalogen?

Hvor fornøyd er du med bibliotekets blogg?

Samlet vurdering. Hvor fornøyd er du totalt med biblioteket?

Det som kan leses ut av resultatene er at de fleste er fornøyd med biblioteket.

Brukerne mente at biblioteklokalene var for dårlige. Denne undersøkelsen ble foretatt før vi fikk nye hyller og gjorde om en del nå i vinter/vår, men lokalene har dessverre ikke blitt noe større.

Det vi ser er at det er få som vet om bibliotekets aktiviteter på nettet, vi har både nettside, bibliotekkatalog på nett og en blogg.

Vi må tydeligvis bli flinkere med å markedsføre det vi gjør.

Ingen kommentarer: