torsdag 14. april 2011
Christian Refsum: Løftet
Oktober 2010


En roman om forholdet mellom en far og en sønn. Far ( i 40-årene) har vært fraværende i sønnens (13 år) liv så langt men er nå tvunget til å overta ansvaret fordi mor ikke orker lenger. For å bli kjent med sønnen tar han ham med på fjelltur. Ikke noen vanlig fra-hytte-til-hyttetur. For far har ikke penger, så logi skaffes ved å bryte seg inn i hytter underveis. Dette blir en fin sommer for de to, men til slutt blir de innhentet av sivilisajonen og lovens lange arm. Far og søn skilles for en stund og det offentlige hjelpeapparatet trår til. Heldigvis består dette av fornuftige og omsorgsfulle personer som gjør det de kan for å få både far og sønn på plass i samfunnet igjen. En varm og positiv fortelling om et allmennmenneskelig tema.

Ingen kommentarer: