torsdag 7. februar 2013

Nye pc'er klare for bruk

 
Husk å spørre om innloggingslapp i skranken.
Tid: 1/2 time om gangen.
 
Utskrifter kr 3,- pr. ark.
Utskriftene hentes og betales i skranken.
 
En pc til søk i bibliotekets base, og fire til vanlig pc-bruk.
Ingen kommentarer: