onsdag 21. november 2012

Om hekseprosessene.


"Inn i elden"
av Aina Basso

"I tiåra frå 1620 og utover blei 80 trollkvinner dømde til døden på bålet i Finnmark. Denne forteljinga handlar om to unge jenter som hamnar på kvar si side i denne utrulege og skremmande tida i norsk historie. Her er to parallelle forteljarar, den velståande Dorothe frå København og den fattige Elen, som er dotter til ei klok kone i Finnmark. 16 år gamle Dorothe blir gifta bort til ein mykje eldre mann og drar med han til Vardø, der Dorothes og Elens liv kryssast på dramatisk vis. Gjennom dei to like gamle, men svært ulike jentene, får ein ei skildring av å vere på veg inn i vaksenverda, og av ei fjern fortid både med parallellar og sterke kontrastar til vår eiga tid. Dette er ei historie om hekseprosessane i Finnmark som dramatisk bakteppe."

En utrolig spennende bok om de grusomme hekseprosessene i Finnmark. Den er velskrevet og du dras videre i handlinga ved at kapitlene er forholdsvis korte, og veksler mellom å handle om Dorothe og Elen.
Passer for ungdomskoletrinnet og oppover.

-Hege-

Ingen kommentarer: